Diagnostyka
i terapia

Wspomagamy rozwój dzieci z niepełnosprawnościami

Uruchomiliśmy zapisy!

Diagnostyka i terapia psychologiczna

Czym zajmuje się psycholog?

 • diagnoza poziomu rozwoju psychicznego
 • diagnoza zaburzeń rozwojowych
 • stymulacja rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalno-motywacyjnego
 • stymulacja mocnych stron dziecka
 • wyrównywanie deficytów rozwojowych

Działania te wspomagają rozwój dziecka z niepełnosprawnością. Dają przestrzeń do rozwoju i nabywania nowych umiejętności i kompetencji. Wspierają rodziców/opiekunów w eliminowaniu zachowań negatywnych
i niepożądanych.

Celem terapii jest umożliwienie dziecku z niepełnosprawnością nabycia takich umiejętności, które pozwolą mu sprawnie funkcjonować w każdej sytuacji dnia codziennego.

Terapia jest prowadzona z wykorzystaniem wielu metod i technik, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka za pomocą obserwacji psychologicznej, wywiadu lub rozmowy psychologicznej.

Diagnostyka i terapia logopedyczna

„Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania.”Janusz Korczak

W swojej pracy wykorzystujemy sprawdzone narzędzia diagnostyczne m.in. KOLD, KOSF oraz własne pomoce. Terapia logopedyczna obejmuje pracę nad:

 • wadami wymowy,
 • opóźnionym rozwojem mowy,
 • nauką czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną,
 • komunikacją alternatywną,
 • zaburzeniami mowy i komunikacji.

Zajęcia logopedyczne często kojarzą się nam ze żmudnymi ćwiczeniami i powtarzaniem wyrazów zdań. U nas jest inaczej!

My ćwiczymy z ulubionymi bohaterami bajek czy kreskówek, łączymy aktualny kalendarz wydarzeń i świąt podczas zajęć.  Wykorzystujemy nasze zmysły jedne mniej inne bardziej, tak aby zawsze pojawił się element zaskoczenia, zdziwienia czy też niedowierzania. Oprócz standardowych kart pracy do ćwiczeń w domu, to na zajęciach… lepimy, nawlekamy, rysujemy, malujemy, śpiewamy, a więc świetnie się bawimy, jednocześnie prowadząc terapię, która upływa nam w przyjemnej atmosferze.

Diagnostyka i terapia SI

Integracja Sensoryczna jest formą rehabilitacji uważaną kiedyś za kontrowersyjną formę terapii dedykowaną dzieciom z wyzwaniami szkolnymi. Początkowo stosowano ją u młodzieży z trudnościami w nauce. Dziś jest powszechnie stosowaną oraz uznaną przez EBM (Evidence Based Medicine) formą oddziaływania rehabilitacyjnego u dzieci z deficytami rozwojowymi, trudnościami w nauce, zaburzeniami motorycznymi itd.

Twórczyni Integracji Sensorycznej A. Jean Ayres (1970)  stwierdziła, że integracja sensoryczna jest to długi proces terapeutyczny opierający się na fakcie, że mózg odbiera szereg bodźców płynących z ciała i środowiska. Natomiast jego nadrzędnym zadaniem jest analiza, interpretacja i uporządkowanie bodźców oraz przygotowanie odpowiedniej reakcji.
Terapia SI opiera się na pracy nad zmysłami: dotyk, równowaga (układ przedsionkowy), propriocepcja, wzrok, węch, smak. Uporządkowanie doznania zmysłowego oraz odpowiednia reakcja odgrywają bardzo ważne znaczenie w codziennym funkcjonowaniu każdego z nas.

Objawy nieprawidłowego funkcjonowania:

 • Dziecko dostrzega bardzo niewielkie zmiany w otoczeniu.
 • Dziecko rozprasza się na każdą zmianę w otoczeniu, ruch, przedmiot.
 • Dziecko ma trudności w wykonaniu najprostszej czynność w głośnym bądź kompletnie cichym otoczeniu.
 • Dziecko nie rozumie polecenia.
 • Dziecko ma problemy z odróżnieniem silnego dotyku od delikatnego.
 • Dziecko ma problemy w rozpoznaniu  mocnego lub delikatnego smaku/zapachu.
 • Dziecko nie podejmuje nowych, nieznanych zadań ruchowych.
 • Dziecko jest niezdarne, sztywno porusza się.
 • Dziecko trzyma niezmiennie głowę w tej samej pozycji- np. przechylonej na bok.
 • Dziecko jest niezdolne albo niechętne do zmian.
 • Dziecko sprzeciwia się każdej zmianie.
 • Dziecko posiada szereg powtarzalnych zachowań.
 • … wiele innych.

Pedagog

Prowadząc terapię nie zapominam o dziecku, o jego potrzebach w danej chwili. Wiem, że podobnie jak ja może mieć lepszy i gorszy dzień. Daję sobie w terapii przyzwolenie na czekanie. Nie biegnę do przodu z planem terapii w ręce. Wiem, że czasami zatrzymanie się na dłużej pozwoli nam nawiązać relację, porozumienie które przyniesie pożądane efekty. Pracując z dzieckiem nie zapominam o rodzicach. Są dla mnie kopalnią wiedzy, liczy się dla mnie ich zdanie. Stawiam na uśmiech, dobrą zabawę jednocześnie będąc wymagającą i konsekwentną. Nie jestem przywiązana do jednej metody pracy, czerpię z wielu tak żeby podążać za potrzebami moich małych i dużych podopiecznych.  

„Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił tego, czego pragnie”– właśnie dlatego pracuję z dziećmi.

W pracy terapeutycznej wykorzystuję:

 •  Metody niedyrektywne i dyrektywne w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci z ASD
 • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji: Makaton, PECS
 • Elementy metody Marii Montessori
 • Elementy Metody Krakowskiej
 • Elementy Pedagogiki Zabawy
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Muzykoterapię
 • Choreoterapię
 • Bajkoterapię
 • Masaż dźwiękiem, kąpiel w dźwiękach wg metody Petera Hess’a
 • Metodę M. Ch. Knillów
 • Stymulację Polisensoryczną wg Pór Roku
 • Sensoplastykę
 • Malowanie dziesięcioma palcami (Finger – Painting)

Dogoterapia

Dogoterapia jest dziedziną wspierającą szeroko rozumianą rehabilitację. Obcowanie z psami, żywymi i czującymi istotami, wpływa bardzo pozytywnie na wszechstronny rozwój dziecka. Wartością dodaną pracy z psami jest przede wszystkim:

 • podnoszenie pozytywnego obrazu samego siebie każdego podopiecznego;
 • zwiększanie poczucia bezpieczeństwa;
 • poczucie całkowitej akceptacji.

Dzieci czując pozytywne nastawienie psów do siebie pracują chętniej, otwierają się na innych, pokonują własne bariery i trudności oraz odnoszą sukcesy, ich poczucie sprawstwa rośnie. Pies powoduje również wyciszenie dzieci nadpobudliwych poprzez skupienie na sobie ich uwagi.

Pies nie ocenia, cieszy się z możliwości pracy z człowiekiem. Jest całkowicie skupiony na wykonywaniu poleceń przewodnika i wspieraniu dziecka w wykonywanych ćwiczeniach.

Taka praca psa jest dla niego bardzo obciążająca. Z tej też przyczyny pies terapeuta może pracować nie więcej niż półtorej godzinny dziennie i odpoczywać dwa dni. Taki harmonogram tygodniowej pracy pozwala na uzyskanie z jednej strony najlepszych efektów terapeutycznych dla podopiecznych a z drugiej pozwala utrzymać komfort i zadowolenie psów terapeutów.

Suczki terapeutki, które będą miały przyjemność pracować z Państwa dziećmi to:

 • Hana – owczarek staroniemiecki (czarna);
 • Jeniffer – owczarek staroniemiecki (wilczasta);
 • Luna – nowofundland (czarna z białymi znaczeniami).

Hipoterapia

Hipoterapia to jedna z metod rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a swoją specyfikację zawdzięcza koniowi biorącemu udział w terapii. Stan dzieci poprawia się podczas jazdy konnej i kontaktu ze zwierzęciem. Dla wielu dzieci nawiązanie uczuciowej więzi z koniem wspomaga rozwój samodzielności i wzmacnia poczucie własnej wartości.

Co daje?

 • wrażenie chodu ludzkiego
 • zmniejsza spastyczność mięśni
 • przeciwdziała przeciwstawnym skrętom biodra
 • hamuje przetrwałe odruchy postawy
 • stwarza możliwość stopniowego eliminowania niepożądanych automatyzmów
 • przywraca zaburzoną symetrię mięśni tułowia
 • koryguje postawę ciała
 • zapobiega przykurczom i ograniczeniom ruchomości w stawach
 • zwiększa możliwości lokomocyjne
 • może usprawniać bardzo łagodnie
 • koń pobudza zmysły
 • koń stanowi źródło bodźców równoważnych
 • koń uaktywnia
 • koń usprawnia pracę organów wewnętrznych
 • koń mobilizuje i nie nudzi 
 • koń uczy
 • koń relaksuje

Masz pytanie?

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub wyślij wiadomość na kontakt@laboratorium-kompetencji.pl

Dane kontaktowe

e-mail: kontakt@laboratorium-kompetencji.pl

tel.: +48 880 010 161 

Darowizny pieniężne

Wystarczy dokonać wpłaty na jedno z głównych kont bankowych Fundacji: mBank 19 1140 2004 0000 3402 7766 9697

Formularz kontaktowy