DZIAŁ BADAWCZY

Laboratorium Kompetencji prowadzone jest przez Fundację Laboratorium Marzeń

RADA PROGRAMOWA

prof. dr hab. Jan Mazela

Pracuje w Katedrze Neonatologii UM w Poznaniu. Posiada specjalizację z pediatrii i neonatologii. Staże specjalizacyjne odbywał w Centrum Medycznym Uniwersytetu Illinois w Chicago, potem pracował na Uniwersytecie Temple w Filadelfii oraz prowadził badania nad wziewnymi surfaktantami w Centrum Medycznym Loma Linda w Kalifornii. W sumie przepracował w USA 11 lat. Od roku 2013 objął kierownictwo Kliniki Zakażeń Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz rozpoczął badania nad mikrobiomem jelita noworodków i ich wpływem na dalszy rozwój dzieci. Od roku 2015 współpracuje ściśle z Instytutem Mikroekologii w zakresie diagnostyki i leczenia dzieci z IgE niezależną nietolerancją i zespołami dysbiozy jelitowej.

https://scholar.google.com/scholar?hl=pl&as_sdt=0,5&q=jan%20mazela&btnG=

 

dr Natasha Campbell McBride

Dyrektorka Cambridge Nutrition Clinic. Neurolog, dietetyk, Dr Natasha Campbell-McBride ukończyła z wyróżnieniem studia medyczne na Baszkirskim Uniwersytecie Medycznym w Rosji i podyplomowe Studium MedSci w dziedzinie neurologii. Zdiagnozowany autyzm u jej syna skłonił ją do intensywnych badań przyczyn i metod leczenia autyzmu. Dr Campbell-McBride prowadziła Klinikę Żywienia w Cambridge. Po przeszkoleniu tysięcy certyfikowanych praktyków GAPS na całym świecie dr Natasha skupiła się na działalności badawczej pisaniu i nauczaniu. Autorka kilkudziesięciu książek i publikacji. Jako dietetyk specjalizuje się w leczeniu żywieniowym i została uznana za 1 z wiodących światowych ekspertów w leczeniu dzieci i dorosłych z trudnościami w uczeniu się i innymi zaburzeniami psychicznymi, a także dzieci i dorosłych z zaburzeniami układu pokarmowego i immunologicznymi. Dr Campbell-McBride jest głównym wykładowcą na wielu profesjonalnych konferencjach i seminariach na całym świecie. Często prowadzi rozmowy z lekarzami, grupami pacjentów i stowarzyszeniami. Jest również członkiem The British Society for Ecological Medicine oraz dyrektorem Rady Doradczej Fundacji Weston A Price.

https://scholar.google.com/citations?view_op=new_articles&hl=pl&imq=dr+Natasha+Campbell+McBride#

ZESPÓŁ EKSPERTÓW

dr n. med. Leszek Rudzki

Psychiatra, psychoterapeuta, od lat związany z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Obecnie konsultant NHS Ayrshire and Arran Szkocja.

https://scholar.google.com/scholar?hl=pl&as_sdt=0,5&q=leszek%20rudzki&btnG=

mgr Aleksandra Kaczyńska

Pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda, neurologopeda, protetyk słuchu, terapeuta ręki. Założycielka Centrum Terapeutycznego i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im.M.Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytet SWPS, Policealne Studium Medyczne w Warszawie. Z wykształcenia jest pedagogiem specjalnym, surdopedagogiem, terapeutą pedagogicznym, protetykiem słuchu, logopedą, a przede wszystkim neurologopedą. Dodatkowo ukończyła wiele kursów i szkoleń kwalifikacyjnych, dzięki czemu jest certyfikowanym terapeutą ręki, terapeutą widzenia, terapeutą taktylnym, diagnostą w zakresie dysleksji i trudności w uczeniu się, trenerem umiejętności społecznych, specjalistą od Alternatywnych i Wspomagających Metod Komunikacji, nauczycielem symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania, diagnostą pedagogicznym w zakresie Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (APD), diagnostą Profilem Psychoedukacyjnym Schoplera PEP-R, trenerem umiejętności karmienia. Ukończyła Kurs Metody Castillo Morales – Agrentina Cordoba (I i II Nivel), Terapeuta metody J.Brondo (Argentina–Cordoba). Od lat związana z Centrum Szkoleniowym Cognitus.

dr n. med. Jolanta Uchman

Prezes fundacji Laboratorium Marzeń, doktor nauk medycznych, specjalista chorób dzieci. Przez wiele lat pracowniczka Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Poradni Oceny Rozwoju. Kierowniczka Specjalistycznego Centrum Medycznego Panacea, konsultantka Centrum Terapeutycznego Uniquecenter w Warszawie, koordynatorka medyczna terapii mikropolaryzacji mózgu – jako jedyny lekarz w Polsce posiada certyfikat Profesora Szeliakina (Petersburg) uprawniający do prowadzenia terapii w Polsce. Ukończony 3-miesięczny kurs diety GAPS u dr Natashy Campbell McBride uprawniający do prowadzenia terapii dietą GAPS (certyfikowany terapeuta GAPS).

https://scholar.google.com/citations?view_op=new_articles&hl=pl&imq=jolanta%20uchman#

mgr Joanna Żółkiewska

Wiceprezes fundacji, psychoterapeuta, psycholog, coach, wykładowca akademicki, autorka i kierowniczka projektu badawczego „W Punkt”. Aktualnie w trakcie doktoratu wdrożeniowego.

dr Roksana Malak

Fizjoterapeuta i osteopata z pacjentami neonatologicznymi i pediatrycznymi. Jej pasją jest terapia noworodków, niemowląt z dysharmonią rozwojową oraz terapia dzieci z problemami neurologicznymi i genetycznymi. Jako pracownik naukowo – dydaktyczny w Katedrze i Klinice Reumatologii i Rehabilitacji U. Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu jest autorką i współautorką wielu prac naukowych oraz 1 publikacji książkowej. Bierze aktywny udział w działalności badawczej, edukacyjnej i naukowej.

Ponadto współpracujemy z wieloma ekspertami związanymi z Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem im Adama Mickiewicza, Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Uniwersytetem Ekonomicznym czy Akademią Muzyczną w Poznaniu.

BADANIA

PROJEKT "W PUNKT"

Doktorat wdrożeniowy, badania nad poprawą poczucia radzenia sobie ze stresem i poczucia jakości życia u rodziców opuszczających oddziały neonatologiczne zaopiekowanych wsparciem informacyjnym i psychologicznym.

Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki (dawniej  Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu i Kliniką Zakażeń Noworodka Szpitala przy ul. Polnej.

www.projektwpunkt.pl

Wspólpraca przy opracowaniu raportu specjalnego: „Problemy rodzin dzieci z zespołem Downa w Polsce – stan na przełomie 2017 i 2018 roku”

Wspólpraca przy opracowaniu raportu specjalnego: „Problemy rodzin dzieci z zespołem Downa w Polsce – stan na przełomie 2017 i 2018 roku” , którego przygotowanie zainicjowała Poradnia Bioetyczna wraz z Fundacją „Jeden z Nas”. Raport ma na celu identyfikację aktualnych problemów, z którymi muszą się mierzyć rodziny osób z trisomią 21, dzięki czemu możliwe będzie wdrożenie działań naprawczych, które pozwolą otoczyć rodziny dzieci z zespołem Downa jeszcze skuteczniejszym wsparciem społecznym i instytucjonalnym.

Raport został opracowany na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie w oparciu o wyniki ogólnopolskich badań nad prawie 400. rodzinami wychowującymi osoby z zespołem Downa. Autorami i komentatorami raportu są specjaliści z kilkunastu czołowych polskich ośrodków medycznych, akademickich, instytucji opiekuńczych i stowarzyszeń zrzeszających rodziców dzieci z zespołem Downa.

W raporcie – oprócz wykazanych poważnych luk w systemie ochrony zdrowia, zostały przedstawione między innymi problemy takie jak: dyskryminacja dzieci z zespołem Downa przez nauczycieli i pracowników służby zdrowia, niska jakość opieki lekarskiej i terapeutycznej w większości ośrodków, bariery edukacyjne i zawodowe, brak odpowiedniego wsparcia psychologicznego i bardzo niska jakość opieki duszpasterskiej oferowanej rodzinom. Raport pokazuje także pozytywne strony: pomimo licznych trosk i problemów rodzice dzieci z zespołem Downa mają wysokie poczucie szczęścia i satysfakcji życiowej, a obecność w rodzinie dziecka z zespołem Downa w większości przypadków stabilizuje związek rodziców i wzmacnia rodzinę.

https://jedenznas.pl/wp-content/uploads/2020/02/problemy_polskich_rodzin_z_zespolem_downa_na_przelomie_2017_i_2018.pdf

Projekt "Inkubator Pasji"

Badania nad potrzebą organizacji zajęć dodatkowych (sportowych, artystycznych)  poza leczeniem i rehabilitacją jako ważnego aspektu życia rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością.

– opracowanie i przetestowanie systemu motywacyjnego dla dzieci z niepełnosprawnościami uwzględniającego atrakcyjne formy akceptowane przez dzieci (książeczka motywacyjna, naklejki)

– opracowanie i przetestowanie modelu organizacji zajęć dodatkowych dostępnego dla każdej placówki chcącej wziąć udział w tworzeniu miejsc przyjaznych osobom z niepełnosprawnościami

– sporządzenie raportu z przeprowadzonych badań i opracowanie wniosków będących ważnymi wskazówkami dla osób chcących działać na rzecz rozwoju pasji dzieci z niepełnosprawnościami

Projekt realizowany w ramach Innowacji społecznych „Inkubator wielkich Jutra” Dostępność + przy wsparciu Programu rządowego Dostępność Plus 2018-2025.

Opracowanie raportu dotyczącego aktualnej sytuacji rodzin dzieci przedwcześnie urodzonych i niepełnosprawnych

Opracowanie raportu dotyczącego aktualnej sytuacji rodzin dzieci przedwcześnie urodzonych i niepełnosprawnych na podstawie badań prowadzonych aktualnie w Klinice Zakażeń Noworodka przy współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Projekt "Pro Baby"

„Projekt ProBaby” nowy projekt badawczy mający na celu wypracowanie systemu wsparcia rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami. Projekt opiera się na wzajemnej wymianie doświadczeń i ścisłej współpracy z instytucjami zajmującymi się rodzinami z dziećmi z niepełnosprawnościami. Opracowane rozwiązania oparte będą na modelu fińskim dzięki współpracy z Uniwersytetem w Finlandii.

Masz pytanie?

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub wyślij wiadomość na kontakt@laboratorium-kompetencji.pl

Administrator danych

Administratorem strony i danych osobowych jest Fundacja Laboratorium Marzeń os. Przyjaźni 24 61-686 Poznań NIP: 9721290228

Dane kontaktowe

e-mail: kontakt@laboratorium-kompetencji.pl

tel.: +48 880 010 161 

Darowizny pieniężne

Wystarczy dokonać wpłaty na jedno z głównych kont bankowych Fundacji: mBank 19 1140 2004 0000 3402 7766 9697

Formularz kontaktowy