Poznaj naszych specjalistów

Wspomagamy rozwój dzieci z niepełnosprawnościami

Uruchomiliśmy zapisy na styczeń!

Zespół ekspertów
z różnych dziedzin

Holistyczne podejście do diagnostyki i terapii

dr n. med. Jolanta Uchman

Prywatnie jestem żoną oraz mamą trójki wspaniałych dzieci: Piotra oraz bliźniąt: Ani i Tomka. Doktor nauk medycznych, specjalista chorób dzieci. Przez wiele lat pracowałam w Klinice Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Poradni Oceny Rozwoju.

Obecnie wraz z mężem prowadzę Specjalistyczne Centrum Medyczne Panacea, gdzie każdego dnia spotykam się z dziećmi ze szczególnymi wyzwaniami rozwojowymi oraz ich rodzinami. Jestem Konsultantem Centrum Terapeutycznego Uniquecenter w Warszawie, koordynatorem medycznym terapii mikropolaryzacji mózgu – jako jedyny lekarz w Polsce posiadam certyfikat Profesora Szeliakina (Petersburg) uprawniający do prowadzenia terapii w Polsce.

Ukończyłam 3 miesięczny kurs diety GAPS u dr Natashy Campbell McBride uprawniający do prowadzenia terapii dietą GAPS (certyfikowany terapeuta GAPS) między innymi dzieci ze spektrum autyzmu.

To co robię stało się moją pasją.

Do każdego pacjenta staram się podchodzić indywidualnie, szukając rozwiązań, które dadzą szansę na lepszy rozwój dziecka, zwłaszcza dziecka ze szczególnymi potrzebami (mózgowe porażenie dziecięce, wady genetyczne, wcześniactwo, autyzm).

Zależy mi na holistycznym podejściu do każdego pacjenta, dlatego łączę medycynę tradycyjną z medycyną chińską, elementami akupunktury, zaleceniami dotyczącymi prawidłowego odżywiania dzieci. Dzięki współpracy z najlepszymi specjalistami w kraju i zagranicą jestem w stanie zaproponować naszym Małym Bohaterom indywidualny program terapii i wspomagania rozwoju uwzględniający wszystkie ich potrzeby

mgr Joanna Żółkiewska

Psychologią i pracą z ludźmi oraz dla ludzi zajmuję się już od kilkunastu lat. Jest tak dlatego, że człowiek stanowi centrum mojej pasji i fascynacji.

Prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży, oraz terapię par i rodzin. Podejście systemowe jest mi szczególnie bliskie, ponieważ, jak twierdziła Virginia Satir – to w rodzinie powstaje człowiek. Zatem jednostka nigdy nie jest oderwana od całości. Wierzę, że w każdym z nas istnieje potencjał do rozwoju i wzrostu, a równocześnie, jak twierdził Erik  Erikson: każdy kryzys jest szansą na nowe, lepsze życie. Trzeba tylko pomyślnie go rozwiązać. Staram się zatem wraz z klientem takich rozwiązań poszukiwać i towarzyszyć mu w jego drodze do celu.

Każde spotkanie z drugim człowiekiem traktuję indywidualnie i dostosowuję swoją pracę, rytm spotkań oraz tok rozmowy do potrzeb i aktualnej kondycji osoby, która siedzi przede mną.

Ukończyłam psychologię o specjalności klinicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kurs podstawowy i zaawansowany terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Mam również ukończone studia podyplomowe Coaching menadżerski na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Aktualnie jestem doktorantką w Klinice Zakażeń Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Prowadzę również warsztaty i szkolenia z zakresu umiejętności miękkich oraz rozwoju osobistego. Szczególne miejsce w mojej pracy zajmują stres i trema – miałam przyjemność przygotowywać służby mundurowe na Euro 2012, a od kilku lat prowadzę warsztaty i spotkania indywidualne dla muzyków i artystów scenicznych w obszarze zarządzania tremą. Moją pasją są także wykłady i ćwiczenia z zakresu psychologii na uczelniach wyższych. Rozwijam również swój warsztat coacha, jako nowy sposób na spotkanie z drugim człowiekiem. Od lat zajmuję się także doradztwem zawodowym oraz edukacyjnym dla młodzieży szkolnej i studenckiej, co może być ważną pomocą w odnalezieniu się w gąszczu ofert i kierunków rozwoju.

Doświadczenie zawodowe, poza wieloma mniejszymi epizodami, zdobywałam w służbie zdrowia: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc im. St. Staszica oraz Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie Im. Oskara Bielawskiego oraz w edukacji: IV LO w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, UniTerra. Współpracuję z wieloma jednostkami szkoleniowymi prowadząc wykłady, szkolenia i warsztaty.

W pracy kieruję się zasadami poradnictwa psychologicznego i psychoterapii zawartymi w Kodeksie Etyczno – Zawodowym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Dla własnego rozwoju oraz dla profesjonalnej pracy z klientem, swoją pracę poddaję też regularnej superwizji.

 

mgr Grażyna Rutkowska

Psycholog, psychoterapeutka, doradczyni w zakresie wyboru zawodu i planowania kariery. Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych: Pomoc Psychologiczna w zakresie seksuologii, Doradztwo Zawodowe, Psychoterapia GESTALT – praca z dziećmi i rodzicami i na Uniwersytecie Gdańskim – Wczesne wspomaganie rozwoju – diagnoza i terapia dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Nauczyciel dyplomowany, wieloletni pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznych. W latach 2011-2016 prowadziła specjalistyczną poradnię orzekania ws zaburzeń ze spektrum autyzmu w PPP w Buku (filia PPP w Luboniu).

W swojej praktyce zawodowej zajmuję się głównie diagnozą zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży, oceną poziomu sprawności intelektualnej oraz oceną zachowań adaptacyjnych niezbędnych do efektywnego i niezależnego funkcjonowania w społeczności. Ogromną moją pasją jest także proces odkrywania zainteresowań i doradzania w zakresie wyboru zawodu. Podczas spotkań w terapii indywidualnej wspieram młodzież z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (w tym zespół Aspergera).

mgr Izabela Nowak

Psycholog i psychoterapeuta Gestalt w szkoleniu. Emocje, relacje, odczuwanie tu i teraz są tym z czym lubię pracować i co mnie inspiruje. Towarzyszenie drugiej osobie w zmianie, jest dla mnie ogromnym zaszczytem i niesamowitą przygodą. Lubię prowadzić warsztaty, których tematem są emocje, nawiązywanie i pogłębianie więzi.

Często w swojej pracy powracam do ciała, do życiodajnego oddechu. Pracuję zarówno indywidualnie z dorosłymi, jak i warsztatowo. W pracy mówię: „bądź tym kim jesteś i mów to co czujesz”.

Moje doświadczenie obejmuje m.in. prowadzenie warsztatów w Miejskiem Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu, wsparcie indywidualne na Oddziale Onkologii Doświadczalnej w Poznaniu, przy współpracy z fundacją „Dobrze, że jesteś”, oraz wsparcie indywidualne dla osób wykluczonych ze społeczeństwa w programie domów treningowych w Poznaniu. Pracę terapeutyczną regularnie superwizuję i z ogromna chęcią uczestniczę w szkoleniach z zakresu psychosomatyki, pracy z ciałem i interwencji kryzysowej.

Jestem Mamą rezolutnej 7 latki, która każdego dnia pokazuje mi jak doświadczać i brać życie garściami.

mgr Anna Kucz

WYKSZTAŁCENIE

2020r. Kurs: „Trening umiejętności społecznych”

2020r. Kurs: „Profesjonalny coaching”

2018r.-2019r. Collegium da Vinci, Studia Podyplomowe: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

2016r. Kurs pedagogiki Marii Montessori

2016r. Szkolenie: „VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii”

2015r. Kurs: „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa”

2015r. Szkolenie: „Praca z uczniem ze spektrum autyzmu w warunkach szkoły specjalnej”

2014r. Szkolenie: „PECS” Poziom 1”

2014r. Warsztaty: „Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością” Poziom 1-2

2013r. Warsztaty: Przełomowe strategie dla autyzmu. „Wprowadzenie do Programu Son-Rise” Raun Kauffman.

2009r.–2013r.  Szkolenie pierwszego stopnia w zakresie muzykoterapii klinicznej. Dwustopniowe szkolenie z muzykoterapii klinicznej i psychodramy w zakresie psychiatrii i psychoterapii.

2012r. Szkolenie: I i II stopnia „Masaż dźwiękiem wg metody Petera Hess’a®”.

2011r. Szkolenie podstawowe (znaki manualne i symbole) MAKATON PRKM– 4 moduły (p.1.2.3.4)

2010r. Szkolenie: Programy mowy dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Aperio”.

2010r. Kurs Trzystopniowy z zakresu terapii dziecka z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi opartej o teorię uczenia.

2008r. Kurs: Prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim.

2004r.–2005r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów  Edukacyjnych, Podyplomowe Studium Pedagogiki Specjalnej w zakresie terapii pedagogicznej.

2000r. Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo, kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo.

1998r.-2000r. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze, Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych, kierunek pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczej i terapeutycznej.

1995r.-1998r. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze, Wydział Pedagogiczny, kierunek pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczej.  

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2021r. – obecnie Pedagog w Wielkopolskim Laboratorium Kompetencji

2018r. – obecnie  Współpraca z Fundacją Laboratorium marzeń

01.01.2012r.-31.08.2013r.  Terapeuta w projekcie „Wsparcie osób z autyzmem II”. Prowadzenie Zajęć indywidualnych i grupowych dla osób dorosłych z autyzmem. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO.

2010r. – 2020r. Współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO. Prowadzenie indywidualnych konsultacji terapeutycznych dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, Konsultacje przesiewowe w kierunku ASD, Terapeuta podczas obozów terapeutycznych.

2010r.- 2012r. Współpraca z gabinetem terapeutycznym „INTEGRACJA PLUS”. Indywidualna terapia dzieci z autyzmem. Integracyjne zajęcia grupowe „Zróbcie mi miejsce wśród Was” dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i dla dzieci bez wyzwań.

01.09.2009r. –obecnie Pedagog szkolny w Zespole Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu.

07.09.2009r.–19.11.2009r.  „Opieka nad dziećmi” – prowadzenie wykładów i zajęć warsztatowych według autorskiego programu nauczania.

01.06.2008r. –  31.08.2009r.  Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej.

01.08.2005r. – 01.06.2008r.   Instruktor terapii zajęciowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej.                                

01.09.2000r. – 31.08.2004r.   Nauczyciel klas specjalnych (Szkoła Życia) w Szkole Podstawowej Nr1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku.

OSIĄGNIĘCIA

Nominacja Telewizji Polskiej w Poznaniu XV Plebiscytu Programu Wyzwanie: „Człowiek Wielkiego Serca Roku 2008”. Nominacja za pracę społeczną na rzecz dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.

→ Opracowanie autorskiego programu indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z Zespołem Downa.

→ Prowadzenie zajęć integracyjnych: „Noga za nogą”, dla małych dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i neurotypowych.

Nagroda Prezydenta Miasta Poznania za wyróżniające osiągniecia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej – 2015r.

ZAINTERESOWANIA

– taniec tango, muzyka, książki

mgr Barbara Calińska

Jestem oligofrenopedagogiem, logopedą, skończyłam studia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Obecnie pracuję w jednej z poznańskich szkół specjalnych z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Prowadzę zajęcia z wykorzystaniem komunikacji alternatywnej i wspomagającej, bo komunikacja z każdym dzieckiem jest dla mnie ważna. Uważam, że każdy ma prawo komunikować się z otoczeniem, by wyrażać swoje emocje, potrzeby. Ponadto prowadzę terapię logopedyczną, głównie z dyslalii z dziećmi w wieku 5- 8 lat. Prywatnie jestem mamą wiecznie uśmiechniętego i zadającego tysiąc pytań 3 – letniego Bartka.

mgr Anna Maria Konik-Świec

Neurologopeda, pedagog, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, certyfikowany terapeuta dziecka z autyzmu, trener umiejętności społecznych TUS SST, terapeuta integracji sensorycznej, terapii ręki, specjalizuj się w terapii dzieci  z zaburzeniami mowy i komunikacji, autyzmem, afazją,  Posiada uprawnienia do prowadzenia przesiewowych badań słuchu.

Dodatkowe kwalifikacje uzyskane na studiach podyplomowych w zakresie logopedii, neurologopedii, pedagogiki specjalnej, pedagogiki wychowawczo-opiekuńczej, oligofrenopedagogiki, pedagogika sztuki – plastyka w szkole.

Pracuje obecnie w poradni na stanowisku neurologopedy  oraz w szkole podstawowej jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Uczestniczyła w wielu formach szkolenia i doskonalenia zawodowego, gdzie doskonaliła warsztat diagnostyczny i terapeutyczny, m.in. Kursie dla realizatorów Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, ukończyła szkołę Analizy Transakcyjnej, mediacje – dla mediatorów zawodowych, kinesiotaping, a poza tym  liczne kursy i szkolenia w zakresie wspierania dzieci z wadami wymowy, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

W poradni zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży.

mgr Anna Ogrodowicz

Prywatnie jestem żoną fantastycznego męża Wojciecha i mamą wspaniałej córki Hani – skrajnego wcześniaka z 28. Tygodnia ciąży, która urodziła się z ekstremalnie niską masą urodzeniową 845 g.

Ukończyłam studia magisterskie z pedagogiki specjalnej oraz licencjackie z pedagogiki ogólnej ze specjalnością terapii pedagogicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Ukończyłam także studia magisterskie na kierunku Zarządzanie również na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

Obecnie jestem nauczycielką wychowania przedszkolnego w prywatnej placówce w okolicach Swarzędza, gdzie realizuję swoją pasję w relacjach z najmniejszymi i zaspokajam fascynację ich rozwojem.

Odkąd w moim życiu pojawiła się Hania, obszarem poznania i zainteresowania –  poza pasją rodzicielstwa –  stało się także wcześniactwo i wyzwania jakie stoją przed dziećmi przedwcześnie urodzonymi. Również doświadczenia własne w zakresie transplantologii narządów sprawiły, że staram się wspomóc inne osoby, a zwłaszcza kobiety, które planują ciążę lub urodziły dziecko po przeszczepieniu narządu.

W kontakcie z dziećmi i ich rodzinami staram się przede wszystkim budować z nimi relację, patrząc na nich całościowo jako człowieka, traktując z pełną powagą ich potrzeby i wykorzystując ich potencjał.

Jestem zafascynowana rodzicielstwem bliskości, podejściem Jespera Juula, terapią sensoryczną. Korzystając z własnego doświadczenia, staram się wspierać osoby i organizacje zajmujące się zarówno wspieraniem dzieci z wyzwaniami rozwojowymi jak i transplantologią.

mgr Piotr Poniewierski

W obszarze moich zainteresowań znajduje się medycyna pediatryczna z uwzględnieniem rehabilitacji zaburzeń neurorozwojowych ze spektrum autyzmu w oparciu o terapię sensoryczną.  Na co dzień, zajmuję się terapią dziecka jak i  również konsultuję osoby dorosłe, pod względem różnych dolegliwości bólowych. Przeprowadzam wywiad, tak aby móc dokładnie  przeanalizować wszystkie schematy i zaplanować dalsze działania.  Podczas mojej pracy skupiam się głównie na kontakcie z pacjentem, starając się podchodzić do każdego indywidualnie,  ponieważ wierzę, że od dobrej relacji zależy powodzenie terapii.  Dodatkowo pracuję również z osobami niepełnosprawnymi o szerokim spektrum złożoności choroby, wykorzystując swoje doświadczenie zdobyte nie tylko w Polsce ale również zagranicą.

Codzienna praca z najmłodszymi dziećmi oraz ich rodzicami to nie tylko poczucie dużej radości oraz satysfakcja ale to również szansa do właściwego torowania rozwoju moich podopiecznych. W swojej pracy skupiam się na indywidualnych potrzebach dziecka bazując na szerokich formach oddziaływania niedyrektywnego, fizjoterapii, terapii sensorycznej, terapii ręki, sensoplastyki i wielu innych. W procesie terapeutycznym cenie współpracę terapeuta- dziecko- rodzic. Ponieważ właściwy rozwój dziecka to nasz wspólny sukces terapeutyczny.

Jestem magistrem fizjoterapii, terapeutą integracji sensorycznej oraz terapeutą ręki. Swoją naukę rozpocząłem jako student na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obecnie jestem tam wykładowcą i doktorantem w Katedrze i Klinice Reumatologii i Rehabilitacji na Wydziale Medycznym. Z Uniwersytetem Medycznym jestem związany również jako opiekun koła naukowego- „Neurorozwojowego Studenckiego Koła Naukowego”, gdzie razem ze studentami zagłębiamy  się  w szeroką tematykę spektrum autyzmu. Jestem również współorganizatorem różnych przedsięwzięć działających na rzecz pogłębiania wiedzy z zakresu spektrum autyzmu m.in. cyklów wykładów otwartych „W świecie zaburzeń neurozwojowych”, „Do twarzy mi z niepełnosprawnością”  oraz konferencji „Autyzm w domu i szkole” , Wielkopolski Dzień Fizjoterapii”, czy publikacji naukowych,  które kierowane są do rodziców dzieci z ASD, pedagogów, terapeutów  czy studentów.

mgr Anna Scholz

Wykształcenie:

2019  Placówka Kształcenia Ustawicznego GREEN WAY – Certyfikat Dogoterapeuty/Kynoterapeuty o numerze NR389/DOGO/GW/2019

2007-2008 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Studia podyplomowe – Zarządzanie Oświatą

1995-1997 Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej w Warszawie 
Studia uzupełniające, magisterskie 
Kierunek: Pedagogika Specjalna.
Specjalizacja: Pedagogika Terapeutyczna

1992-1995 Kolegium Kształcenia Zawodowego Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Studia licencjackie. Wydział: Pedagogiki Specjalnej.
Kierunek: Wieloprofilowe Usprawnianie Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

Wybrane kursy i szkolenia uzupełniające:

 • 2015r. Ośrodek Szkoleniowy Instytut Badań w Oświacie – „Samookaleczenia i zachowania samobójcze – młodzieżowa moda czy wołanie o pomoc? Rozpoznawanie zagrożeń i sposoby wsparcia”;

 • 2014r. Ośrodek Szkoleniowy Instytut Badań w Oświacie – „Przemoc i mobbing w szkole – jak zapobiegać grupowym zachowaniom agresywnym w szkole”;

 • 2014r. PBS Diagnostic Solution Sp.z o.o. – “Niechemiczne i chemiczne sposoby rozpoznawania zachowań osób będących pod wpływem narkotyków lub innych substancji odurzających”;

 • 2010r. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem Pro Futuro – „Praca indywidualna z uczniami z autyzmem i zespołem Aspergera w warunkach szkoły ogólnodostępnej i integracyjnej”;

 • 2007r. MONAR – „Profilaktyka uzależnienia od narkotyków w placówkach oświatowych”;

 • 2005r. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Centrum CBT – „Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – diagnoza, kompleksowe metody pracy z zachowaniami problemowymi, budowa systemu opieki”;

 • 2002r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi – „Funkcjonowanie dzieci z MPDz w warunkach szkoły ogólnodostępnej”;

 • 2002r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi – „Uczeń niepełnosprawny wzrokowo – specyfika nauczania”.

Przebieg pracy zawodowej:

2021 – obecnie Dogoterapeuta w Wielkopolskim Laboratorium Kompetencji

2014 – 2017 Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu
Stanowisko: Dydaktyk

1999 – 2020 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2  w Poznaniu
Stanowisko: Pedagog Szkolny od 2013r.;

Zakres odpowiedzialności:

Ø Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb uczniów i umożliwienie ich zaspokajania,

Ø Podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych w szkole,

Ø Wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

Ø Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

Stanowisko: Nauczyciel Współorganizujący Proces Edukacyjny;

Zakres odpowiedzialności:

Ø Wspomaganie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

Ø Prowadzenie zajęć integrujących grupę;

Ø Prowadzenie indywidualnych zajęć dydaktycznych, wyrównawczych i rewalidacyjnych;

Ø Opracowywanie programów rewalidacyjnych;

Ø Opracowywanie Indywidualnych Programów Terapeutycznych;

Ø Współpraca z nauczycielami przedmiotowymi;

Ø Decydowanie w sprawie doboru programów, metod i form nauczania.

Sukcesy zawodowe:

 • Nagroda Prezydenta Miasta Poznania w roku 2011;
 • Uzyskanie Stopnia Awansu Zawodowego Nauczycieli – Nauczyciel Dyplomowany;
 • Organizacja i Kierownictwo Świetlicy Popołudniowej dla dzieci z rodzin patologicznych, niewydolnych wychowawczo, zagrożonych patologiami społecznymi;
 • Współudział w organizacji bazy danych dla NGO-s i wydanie informatora KLON;
 • Organizacja i zarządzanie Środowiskowymi Ogniskami Wychowawczymi dla ponad 700 dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych patologiami dla ZW TPD;
 • Współudział w tworzeniu programu wychowawczego dla dzieci niepełnosprawnych, umożliwiającego integrację ze środowiskiem.

Masz pytanie?

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub wyślij wiadomość na kontakt@laboratorium-kompetencji.pl

Dane kontaktowe

e-mail: kontakt@laboratorium-kompetencji.pl

tel.: +48 880 010 161 

Darowizny pieniężne

Wystarczy dokonać wpłaty na jedno z głównych kont bankowych Fundacji: mBank 19 1140 2004 0000 3402 7766 9697

Formularz kontaktowy